logi sisse

Litsents

AXIS CMS, (edaspidi "TARKVARA"), on kirjutanud Ivar Tohvelmann (edaspidi "AUTOR") - kontakt: ivar.tohvelmann@gmail.com. Käesolev TARKVARA on vabavara, mida võib kasutada, muuta, ja levitada vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele. Lisaks sellele on kasutajal järgmised kohustused:

  • teavitada TARKVARA AUTORit (soovitavalt e-kirja teel), millisel veebilehel TARKVARA kasutatakse
  • administreerimiskeskkonnast ei tohi eemaldada lehekülje alumises osas asuvat viidet Axis Multimedia'le
  • veebilehe HTML koodist ei tohi eemaldada ega deaktiveerida rida <meta name="generator" content="AXIS CMS" />

Veebilehe avalikes osades sisalduva viite "Powered by AXIS CMS" säilitamine ei ole kohustuslik. Selle eemaldamine on lubatud.

Kuna tegemist on tasuta tarkvaraga, ei vastuta selle AUTOR(id) mitte mingite TARKVARA kasutamisega seotud tagajärgede eest.

Info uusima versiooni kohta: veebid.eu/axiscms