zip file not found

AXIS CMS — veebi sisuhalduss├╝steem v2.0.0-dev35 (build 2020-09-11)

veebid.eu

logi sisse

Kasutusjuhend

1. Sisenemine veebipõhisesse administreerimiskeskkonda

Oma kodulehe sisu muutmiseks sisenege AXIS CMS keskkonda oma kodulehe kaudu. Selleks leiate alumisest servast lingi "admin", samuti võib sisestada otseaadressi lisades oma kodulehe addressi lõppu "/axiscms" ehk siis kujul "http://[teie_kodulehe_aadress]/axiscms".

Jõudnud AXIS CMSi avalehele, sisestage login vormi oma e-posti aadress (kasutajatunnus) ja parool. Tasuta versioonile on pandud vaikimisi e-postiks "admin" ja parooliks samuti "admin". Esimest korda sisse logides tuleks esimese asjana kindlasti muuta parooli ning soovitatavalt sisestada ka muud kasutaja andmed. Seda saab teha lingi "Minu profiil" kaudu.

CMSi peamenüü:

Sisuhaldus
  • koduleh(ted)e sisu ja failidega töötamine
  • intraneti keskkond
Minu profiil
kasutaja andmete muutmine
Süsteem
  • kasutajakontode haldus
  • süsteemi logiraamat
  • süsteemi info
  • süsteemi üldseadete muutmine
Abiinfo
abimaterjalid
Tagasiside
kui tekib küsimusi või avastate süsteemis vea, saab selle vormi kaudu neist teada anda klienditoe tugiisikule.

2. Sisuhaldus

Keele valik

Rippmenüüst valitud keel määrab, mis keelse sisuga töö toimub. Erinevates keeltes sisu on üksteisest sõltumatu.

Kodulehe üldseaded

Kodulehe üldpealkiri
Pealkiri brauseri tiitliribal
Meedia seaded
Määrab vaikimisi seaded pildifailide käsitlemisele serverisse üles laadimisel. Märgistades "piira pildi suurust", tehakse vaikimisi kõik pildid määratud suuruseks säilitades proportsiooni. Märgistades "avaneb suuremana" tehakse pildist kaks eri suuruses versiooni.
Taustavärv, taustapilt
AXIS CMSi tasuta versiooni kasutajatele mõeldud funktsioon, mis võimaldab kujundada kodulehe üldtausta.

Sisu menüü

Kogu kodulehe sisu struktuur on kättesaadav ühe puukujulise menüüna, analoogne kataloogipuuga arvutis.

Menüü ja lehekülg — põhimõte

Lehekülg on terviklik sisu osa, millel on menüüs pealkiri ja URL (aadress) ning mille sisuks on tekst, pildid, tabelid jne. Menüü on sisupuu haru, mille sisuks on leheküljed, mis sellesse kuuluvad. Kui menüü paikneb mõne teise menüü sees, nimetatakse seda alammenüüks.

Menüüd ja leheküljed on sisupuus tähistatud erinevalt. Menüüde ees on "+" märk, mis menüü avamisel muutub "-" märgiks. "+" märgile või menüü pealkirjale vajutades menüü avaneb, "-" märgile vajutades saab menüü taas sulgeda.

Menüü tee

Ülemises paremas servas kuvatakse menüü tee, mis näitab avatud lehekülje paiknemist menüüdes ehk sisupuus. Link "kontrolli" avab sama teekonna avalikul kodulehel, mis on mugavaim võimalus kontrollimaks, kuidas sisestatud sisu külastajatele välja näeb.

Lehekülje menüü (paneelid)

Igal leheküljel ja alammenüül on omakorda oma valikute menüü, mis paikneb paneelidena sisuala ülaserval:

lehekülje seaded
pealkiri
Lehekülje pealkiri menüüs ja brauseri tiitliribal.
ID
Unikaalne fraas, mida kasutatakse lehekülje aadressis (URL) ja failinimedes. ID võib sisaldada ainult rahvusvahelisi sümboleid, numbreid ja "-" ning "_". Rahvuslikke sümboleid (üõöä) ja erimärke kasutada ei tohi. Kui jätta ID väli tühjaks, genereeritakse ID automaatselt pealkirja põhjal.
väline URL
Võimaldab menüüsse lisada lingi mõnele välisele aadressile, staatilisele failile või muule leheküljele.
ava uues aknas
Link menüüs avaneb uues aknas.
lühikirjeldus
Otsingumootoritele mõeldud lühike kokkuvõte lehekülje sisust, mida näidatakse <meta description> HTML elemendina. See väli on vajalik ainult spetsialistidele, kes seda kasutada oskavad.
lehekülje tüüp (plugin)
Lehekülje tüüp ehk plugin määrab antud lehekülje sisu kujunduse ja funktsionaalsuse — mis funktsioone antud lehekülg täidab ja milline on selle paigutus ning kujundus. Plugin valitakse lehekülje lisamisel ja hiljem seda muuta ei saa. Uut lehekülge lisades tuleb valida plugin, mis sobib lisatava lehekülje otstarbe või funktsiooniga kõige paremini. Kui tegemist on tavalise leheküljega, mis sisaldab ainult teksti jmt, võib plugin'i jätta määramata.
avalda, peida, lukusta

Sisestades avaldamise ja/või peitmise kuupäeva, saab määrata, millal antud lehekülg nähtavaks muutub ja mis ajani see külastajatele nähtav on. Uue lehekülje lisamisel võib need väljad jätta tühjaks, siis avaldatakse lehekülg koheselt ja see jääb avaldatuks tähtajatult.

Kui juba salvestatud leheküljel jätta need väljad tühjaks, on lehekülg lukustatud - sellisel juhul on see alati avaldatud ja seda ei saa kustutada. Kustutamiseks peab lehekülje muutma näiteks peidetuks.

järjekorra nr
Lehekülje järjekorra number oma alammenüüs.
piira ligipääsu parooliga
Kui sisestada siia parool, nõutakse külastajatelt antud lehekülje sisu vaatamiseks selle parooli sisestamist. Alammenüü puhul kaitstakse selle parooliga kõik selles sisalduvad leheküljed ja alammenüüd.
nõua sisse logimist ja/või piira ligipääsu gruppidega
Soovi korral võib teha antud lehekülje vaatamise võimalikuks ainult neile, kellel on olemas oma kasutajakonto, ehk registreeritud kasutajatele. Märgistades "login piisab", näevad selle lehekülje sisu kõik kasutajad, kes sisse logivad, sõltumata sellest, kas nad mingisse kasutajate gruppi kuuluvad või mitte. Märgistades mõne gruppidest, pääsevad ligi ainult need kasutajad, kes kuuluvad sellesse gruppi.
menüü pilt

Sõltuvalt kodulehe kujundusest võib igale leheküljele lisada teemapildi või ikooni. Kas see funktsioon on kasutuses või kuhu pilt paigutatakse, on iga veebilehe puhul individuaalne. AXIS CMSi tasuta versiooni kodulehel näitatakse seda menüü taustapildina.

Pildifaile saab lisada kaks: esimene on mõeldud vaikimisi pildiks, teist näidatakse siis kui antud lehekülg on menüüs aktiivne.

sisu
Lehekülje sisu (tekst pildid, videod jne). Sisu on ainult lehekülgedel, alammenüüdel sisu puudub, sest menüüde sisuks on selle sees olevad leheküljed, millest igaühel on oma sisu. Lehekülje sisu toimetamisest täpsemalt punktis "Lehekülje sisu toimetamine".
postitused
Külalisteraamatu sissekanded. Külastajad saavad teateid postitada nt sellistel lehekülgedel, mille lisamisel on valitud plugin "Postitusvormiga lehekülg".
failid
Failide üleslaadimine veebiserverisse jm failihaldus. Vaikimisi avatakse antud lehekülje või alammenüüga seotud kaust.
import/export
Võimaldab importida sisu CSV failist (nt Exceli tabeli).

Menüü struktuuri muutmine — lehekülgede ja alammenüüde lisamine, muutmine ja kustutamine

Lehekülgede ja alammenüüde lisamiseks on sisu menüüs lingid "lisa uus: lehekülg - alammenüü". Vajutades "lehekülg" peale, lisatakse uus lehekülg sisupuusse täpselt sellesse kohta, kus lehekülje lisamisele vajutasite. Vajutades "alammenüü", lisatakse vastavalt uus alammenüü.

Avaneb lehekülje seadete paneel. Enamasti piisab kui sisestada lehekülje/alammenüü pealkiri. Uusi lehekülgi lisades tasub vaadata, kas lehekülje tüübi valikutes on lisatava lehekülje sisu jaoks sobiva eesmärgiga plugin. Seejärel vajutada "salvesta". Täpsemalt punktis "Lehekülje menüü (paneelid) > lehekülje seaded".

Lehekülgede ja alammenüüde kustutamiseks on "lehekülje seaded" all nupp "kustuta".

Lehekülje sisu toimetamine

Sisutabel

Tavalise lehekülje sisu toimetamine toimub sisutabeli kujul osadeks jaotataud plokkide kaupa. Vaikimisi on tabelis ainult üks rida ja selles enamasti üksainus lahter, kuid ridu saab hakata töö käigus juurde lisama. Sõltuvalt lehekülje seadetes valitud plugin'ist võib veergusid olla ka mitu või kasutatakse hoopis mingit teistsugust sisu toimetamise liidest juhul kui plugin seda sisaldab. Sisutabel on üksnes abivahend sisu toimetamiseks, avalikul kodulehel üldjuhul näidatakse sisu tavalise tekstina, mitte tabelina. Samuti ei ole sellel kontseptsioonil midagi pistmist HTML tabelitega, vaid sisemiselt kasutatakse spetsiaalset andmeformaati.

Igal sisutabeli real on oma tööriistad ning igal lahtril omakorda oma tööristariba.

Sisutabeli rea tööriistad
Sisutabeli lahtri tööriistad
muuda html>>
Visuaalne HTML tekstiredaktor (WYSIWYG). Võimaldab tekstitöötlust analoogselt tavaliste tekstitöötlusprogrammidega, lisada pilte, loendeid, tabeleid jmt (vt ka Töötamine visuaalse HTML tekstiredaktoriga).
fail&meedia>>

Võimaldab kodulehele üles panna tahes mis faile. Eriti kasulik videote ja helifailide lisamiseks kodulehele, kuid sobib suurepäraselt ka piltide, dokumentide ja kõigi muude failide jaoks.

NB! Faili lisades on tungivalt soovitatav kasutada iga faili jaoks eraldi tühja tabeli lahtrit! Sisutabeli ridade lisamise kohta vt punktist "Sisutabeli rea tööriistad".

txt>>
Formaatimata tekstikast. Sobib mujalt teksti kleepimiseks (paste), samuti erinevate koodijuppide lisamiseks, nt YouTube video, Google map, erinevad skriptid jne.

Soovitatav on jaotada lehekülje sisu mitmele sisutabeli reale. On paratamatu, et töö käigus võib midagi sassi minna, kuid see piirdub tavaliselt ühe tabeli lahtriga. Seega, mida rohkemate ridade peale on sisu jaotatud, seda väiksem osa saab korraga sassi minna. Kindlasti peaks kasutama eraldi lihtrit iga pildid või muu faili jaoks, mis lisatakse fail&meedia>> tööriista abil. Ka pikemad tekstilõigud on soovitatav lisada igaüks eraldi reale. Teksti sisestamine mitme osa kaupa võtab rohkem aega kui kõik korraga ühte lahtrisse paneku puhul, kuid vähendab tehtud töö kaotsimineku riski.

Tõlgitavad märksõnad

Kui lehekülje raamistik sisaldab mingeid märksõnu või silte, mis ei ole sisuteksti osa, kuid mida on vaja eri keeltes tõlkida, asub sisuala alumises osas vorm tõlgitavate märksõnadega. Samuti võib see vorm sisaldad mõningaid muid muudetavaid parameetreid nagu nt e-posti aadressid.

3. Intranet

3.1 Intraneti keskkond

Intraneti keskkond on iseseisvatest moodulitest koosnev töökeskkond. Mõeldud on see ennekõike andmebaaside administreerimiseks, kuid iga moodul võib sisaldada tahes millist veebipõhist tarkvara. Intraneti moodulid valmistatakse ja lisatakse igale veebilahendusele individuaalselt, käesoleva seisuga AXIS CMSi standardkomplekt ühtegi moodulit ei sisalda. Kui Teie veebilahendus sisaldab intraneti mooduleid, on põhjalikum info nende kohta leitav punktis "Intraneti moodulid".

3.2 Intraneti moodulid

Antud veebilahendus intraneti moodulite dokumentatsiooni ei sisalda.

4. Töötamine visuaalse HTML tekstiredaktoriga

Töötades HTML tekstiredaktoriga peab järgima klassikalise tekstitöötluse põhimõtteid:

5. Oma kasutajakonto muutmine

Iga kasutaja on kohustatud hoolitsema selle eest, et tema profiil sisaldaks korrektseid andmeid ja võimaldaks administraatoritel või klienditoe kontaktisikul temaga igal ajal kontakti saada.

e-post
E-posti aadress on ühtlasi kasutajatunnuseks, millega logitakse sisse. Soovi korral võib e-posti asemel kasutada ka klassikalist kasutajatunnust, mis ei tohi sisaldada rahvuslikke sümboleid ja kirjavahemärkidest on lubatud ainult "-" ja "_".
parool
Parool ei tohi sisaldada rahvuslikke sümboleid ja kirjavahemärkidest on lubatud ainult "-" ja "_".
eesnimi
Teie eesnimi
perenimi
Teie perekonnanimi
e-post 2
Sekundaarne e-posti aadress, ei ole kohustuslik.
telefon
Teie kontakttelefon.

6. Süsteem

6.1 Kasutajad

6.1.1 Kasutajate haldus

Igal inimesel, kes sisse logib, peab olema oma isiklik kasutajakonto. Vältimaks erinevaid probleeme, ei tohiks oma kasutajatunnust ja parooli mitte kunagi kellelegi teisele anda, vaid peaks igale kasutajale tegema oma konto. Siin saab seda kergesti teha ja hiljem võib mittevajaliku konto kustutada.

Kasutajakontod võivad olla salvestatud veebiserveri failisüsteemi või SQL andmebaasi kui see on paigaldatud. Valik "allikas" määrab, kumbast kasutajate nimekirja näidatakse.

Kasutajate nimekirja saab mõningate valikute abil filtreerida. "staatus" võimaldab näidata ainult hetkel sisse või välja logitud kasutajaid, samamoodi "lukustatud" kontode puhul. Failisüsteemi salvestatud kasutajatel "staatus" teada ei ole.

6.1.2 Kasutajate grupid

Kasutajaid saab jagada erinevatesse gruppidesse. Mingisse gruppi kuulumine määrab kasutaja rolli süsteemis ja seeläbi tema õigused mingeid toiminguid läbi viia. Ehk teisisõnu, õigusi jagatakse grupipõhiselt. Erandjuhuks on kasutajatunnus "adm", kellel on teatud juhtudel ainuõigus mingit toimingut läbi viia sõltumata grupikuuluvusest. Kui Teie veebilahendus sisaldab intraneti mooduleid, võib kasutajate gruppide kohta täpsustavat infot leida punktist "Intraneti moodulid".

Administraatorid (admin)
Süsteemiülemad ehk kasutajad, kellel on ligipääs ja muutmise õigused kogu süsteemis.
Veebihaldurid (cms)
Sellesse gruppi kuulumine annab õiguse siseneda administreerimiskeskkonda. Kasutajad, kes ei kuulu "admin" gruppi, kuid vajavad ligipääsu kodulehe halduseks või intranetti, peavad kuuluma lisaks mõnele spetsiifilisemale grupile ka "cms" gruppi.
Muud
Kasutajad, kes ei kuulu ühtegi gruppi.

6.1.3 Uue kasutaja lisamine

Uue kasutaja lisamiseks on kasutajate nimekirja päises link "Lisa uus kasutaja", mis avab kasutajakonto salvestamise vormi. Edasi vt punkti "Kasutajakonto muutmine".

6.1.4 Kasutajakonto muutmine

Kasutajakonto salvestamise vorm. Tärniga märgistatud väljade täitmine on kohustuslik.

lukustatud
Võimaldab kasutaja blokeerida tema kontot kustutamata.
e-post
E-posti aadress on ühtlasi kasutajatunnuseks, millega kasutaja logib sisse. Soovi korral võib e-posti asemel kasutada ka klassikalist kasutajatunnust, mis ei tohi sisaldada rahvuslikke sümboleid ja kirjavahemärkidest on lubatud ainult "-" ja "_". Soovitatav on siiski kasutada e-posti aadressi.
parool
Parool ei tohi sisaldada rahvuslikke sümboleid ja kirjavahemärkidest on lubatud ainult "-" ja "_".
eesnimi
Kasutaja eesnimi
perenimi
Kasutaja perekonnanimi
e-post 2
Sekundaarne e-posti aadress, ei ole kohustuslik
telefon
Kasutaja kontakttelefon
grupid
Grupp või grupid, millesse antud kasutaja kuulub
kodukataloogid

Kodulehed, mille sisu ja failidega antud kasutajal on õigus töötada. Veerus "koduleht" valitakse soovitud koduleht ning muudatuste jõustumiseks vajutada "salvesta". Kodukatalooge võib lisada mitu. Kodukataloogi kustutamiseks tuleb vastaval real märgistada "kustuta" ja vajutada nuppu "salvesta".

Vajadusel võib piirata kasutaja ligipääsu vaid mingi kindla alammenüüga. Selleks tuleb veerus "kataloog" sisestada vastav kataloog. Näiteks piiramaks kasutaja võimalusi ainult "Koduleht 1>Menüü1>Mingi alammenüü" tuleb võtta failihaldusest selle menüü kataloogitee ja sisestada see osa, mis on peale "content/", ehk antud näites http://www.sait.eu/content/menu1/alammenuu/ jääb järgi "menu1/alammenuu/".

Et login sessiooni värskendatakse kindla intervalli tagant, mitte iga lehe laadimisega, võib muudatuste jõustumine kasutaja enda profiilis võtta aega. Muudatuste jõustumiseks koheselt aitab kui kasutaja logib välja ja uuesti sisse.

6.1.5 Kasutaja kustutamine

Kasutaja kustutamiseks on kasutajakonto salvestamise vormi alumises servas nupp "kustuta kasutaja". Sisse loginud kasutaja ei saa kustutada seda kontot, millega ta parajasti sisse loginud on.

6.2 Log

Süsteemi logifailide vaatamine. "msgtype" veerule vajutades avaneb detailne info sissekande kohta, võimalus antud sissekanne saata e-posti aadressile. "host" näitab infot külastaja asukoha kohta tema IP aadressi põhjal.

6.3 Süsteemi info

Näitab infot antud AXIS CMSi installatsiooni ja veebiserveri seadete kohta.

6.4 Süsteemi seaded

Süsteemi üldseadete muutmine. NB! Nende parameetrite muutmine ei ole mõeldud tavakasutajale! Ligipääs on piiratud ainult "admin" grupiga.

Süsteemiteadete saatmise aadress
Sellele aadressile saadetakse logi sissekanded jmt. Mitme aadressi puhul eraldada komaga.
Ära saada seda tüüpi teateid
Komadega eraldatud nimekiri logi sissekande tüüpidest, mida e-postiga ei saadeta. Nt kasutajate sisselogimised ("login") kirjutatakse logifailidesse, kuid enamasti e-postiga nendest teavitust ei soovita.
FTP URL

Täielik URL FTP serverisse koos parooliga ja kataloogitee kuni veebilehe juurkataloogini. Nt ftp://user:pass@server.com/home/public_html/

Vajalik on see serverites, kus on aktiveeritud PHP Safe Mode, mistõttu ilma FTP ühenduseta pole võimalik alammenüüsid ja kaustu lisada. Üks selline on olnud nt Planet.ee hostinguteenus.

Samuti on FTP linki võimalik kasutada sisuhalduse kaudu kui on vaja serverisse laadida suuremas koguses faili korraga. Ligipääs FTP kaudu on turvalisuse huvides võimaldatud ainult "admin" gruppi kuuluvatele kasutajatele.

NB! Kui FTP kasutamine ei ole hädavajalik, tasuks FTP andmeid mitte sisestada, sest tegemist on turvariskiga!

Image convert utiliidi asukoht
Kui serverisse on paigaldatud ImageMagic, GraphicsMagic vmt utliit pildifailide käsitlesmiseks. Nt "/opt/zone/bin/gm convert"
IP aadressi asukoha määraja URL
Süsteemilogis näidatakse selle abil külastaja IP aadressi geograafilist asukohta.
Kodulehed
Kodulehed, mida AXIS CMS on seadistatud haldama. Igal kodulehel on järgmised parameetrid:
nimi sisuhalduse menüüs
Kodulehe pealkiri administreerimiskeskkonnas.
kataloog
Kui ühes AXIS CMSi installatsioonis on mitu kodulehte, asetsevad need igaüks eraldi alamkataloogis. Näiteid:
  1. kui kodulehe aadressiks on www.example.com ja CMSi asukoht www.exaple.com/axiscms, siis alamkataloog puudub
  2. kui kodulehe aadressiks on web.zone.ee/mingileht ja CMSi asukoht web.zone.ee/mingileht/axiscms, siis alamkataloog puudub.
  3. kui kodulehe aadressiks on web.zone.ee/mingileht/blog ja CMSi asukoht web.zone.ee/mingileht/axiscms, on kataloogiks "blog/"
  4. kui kodulehe aadressiks on www.exaple.com/mingileht ja CMSi asukoht www.exaple.com/axiscms, on kataloogiks "mingileht/"
max menüü sügavus
Mitu taset alammenüüsid on lubatud üksteise sisse teha. 0=piiramatu sügavus.
kasuta SQL andmebaasi
AXIS CMS võib olla seadistatud kasutama mitut andmebaasiserverit. See valik määrab, millist neist kasutab antud koduleht. AXIS CMSi saab kasutada ka ilma andmebaasiserverita.
SQL tabeli prefiks
Kui kasutatakse andmebaasi, võib tabelite nimedele anda prefiksi. Kui erinevad kodulehed kasutavad samu tabeleid, tuleb kodulehtedele anda sama prefiks, vastasel korral erinev.
ajavöönd
Veebiserveri kasutatav ajavöönd. Erinevatele regioonidele suunatud kodulehtedele võib anda kohaliku ajavööndi. Ka ühe kodulehe puhul on soovitatav ajavöönd sisestada.

7. Abiinfo

Info AXIS CMSi kohta ja kasutusjuhendid.

8. Tagasiside

Tagasiside vorm

Küsimuste ja ettepanekute esitamiseks ning võimalikest süsteemi vigadest teatamiseks on selleks ette nähtud spetsiaalne tagasiside vorm, mis avaneb peamenüüst lingi "tagasiside" kaudu. Kui tekib mingi küsimus või mõni asi ei paista töötavat ootuspäraselt, tuleks seda kindlasti kasutada. Kui tegemist on kiireloomulise probleemiga, tuleks igal juhul kõigepealt saata taustainfo tagasiside vormi kaudu ning siis vajadusel helistada. Kontaktandmed on toodud tagasiside vormi lõpus.

Tagasiside saatmisel on oluline, et seda tehtaks koheselt ja samas kohas kus probleem avaldub, mitte teha vahepeal mingeid muid toiminguid või teatada probleemidest tagantjärele kui pole enam adekvaatset taustainfot. Infovahetus on probleemide lahendamise esmaseks eelduseks, seega tasub probleemide tekkimisel alati anda tagasisidet ja küsida nõu.