!tmp.jpg

Avaliku sektori veebilehtede käideldavuse uuring 2010-2011

www.riso.ee/et/koosvoime/internet/wcag-veebid-2011

Antud uuringu eesmärk oli välja selgitada riigiasutuste ja kõigi kohalike omavalitsuste veebilehtede vastavus rahvusvaheliselt tunnustatud veebistandarditele. Ehk lihtsamalt öeldes, teostasime kvaliteediekpertiisi Eesti riigi veebilehtedele, mida oli kokku ligi 300. Samuti nõustasime mitmete riiklikult oluliste veebilehtede kvaliteedi parandamist, nagu näiteks Vabariigi Valitsuse, Presidendi Kantselei ja Riigikohtu veebilehed.

Töö tellijaks olid Riigi Infosüsteemide Osakond (RISO), Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA) ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM).

Avaliku sektori veebilehtede käideldavuse uuringust on ilmunud ka artikkel Infoühiskonna aastaraamatus 2010. Ülevaatlikult kajastati uuringut e24.ee Info ja tehnoloogia rubriigis.

Veebiadministraatorite koolitused

Koolitusprogramm koosneb sissejuhatusest veebi teoreetilistesse alustestesse ja praktikast kodulehe sisu toimetamine CMSi abil. Esimene koolitus toimus „IT koolitus vabaühendustele“ raames 2007. a. mille korraldas SA Järvamaa Arenduskeskus.

Mainori Kõrgkooli e-õppe pilootprojekt

Projekti eesmärgiks oli välja selgitada e-õppe kui meetodi tasuvus/tulemuslikkus üldainete õpetamisel. Axis Multimedia osa seisnes loengute videosalvestamise meetodi väljatöötamises, mille tulemusel oleks salvestistest DVD standardis arhiiv ning internetis kasutamiseks sobivad videofailid. Lisaks valmis multimeediakonspekti ideekavand/prototüüp, mis seob ühtseks tervikuks teksti, joonised, video ja heli, on levitatav nii interneti kaudu kui CD/DVD plaatidel. (2006)